Referencie

 • Servisné práce pre U.S.Steel Košice DZ Teplá valcovňa – 2 x SiComp (BVS, PVS) – 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Servisné práce pre Ferrotour a.s. – 2020, 2021. 2022
 • Projekt zabezpečenia dodržania zmluvného odberu 15 min. kW maxima pre štátnu organizáciu – 2018
 • Systém pre diaľkové ovládanie zaplavovania vyvíjača pary v UEZ s.r.o. – 2018
 • Dodanie Control station pre automotive priemysel – 2018
 • Dodanie samostatného modulu SFin pre plánovanie výroby – automotive priemysel – 2019
 • Druhé miesto v inovatívnej súťaži pre VW Bratislava – monitorovanie pohyblivých objektov – 2019
 • Triediaci systém pre automotive priemysel – 2019
 • Inštruktážne videá pre automotive priemysel – 2019
 • Manažment ľudských zdrojov pre automotive priemysel – 2019
 • Inventúra BIN-ov pre automotive priemysel – 2020
 • Implementácia LDAP knižnice pre automotive priemysel – 2020
 • Sledovanosť komponentov pre automotive priemysel – 2020
 • Riadenie dokumentácie pre automotive priemysel – 2020
 • Virtualizácia RS pod QNX4 pre Štrkovňu – 2020
 • Karta linky pre automotive priemysel – 2020
 • Migrácia rezervačného systému pre Ferrotour a.s. – 2020
 • QRQC I pre automotive priemysel – 2021
 • QEQC II pre automotive priemysel – 2021
 • Vytvorenie web portálu chorvatskoautom.sk pre Ferrotour a.s. – 2021
 • Karta stroja pre automotive priemysel – 2021
 • Inventúra BIN-ov – rozšírenie pre automotive priemysel – 2021
 • Jazykové mutácie web systémov pre automotive priemysel – 2021
 • QRQC III pre automotive priemysel – 2021