Kontakt

Sidlo spoločnosti a korešpondenčná adresa: Dvorkinova 14, 040 22 Košice

Tel. +421 905 495 274

www.uniteq.sk

Keď Vás zaujala naša práca alebo projekty, prípadne ak sa niečo chcete spýtať, neváhajte nás kontaktovať vypísaním formulára: