Zabezpečujeme
  • vývoj, výrobu, dodávku a servis automatizačných technológií
Poskytujeme
  • riešenia zvyšujúce obchodný rast a produkciu

Najmodernejšie technológie

Bohaté skúsenosti

Individuálny prístup

  Sídlo firmy:
  Dvorkinova 14, Košice 140 22

Najmodernejšie technológie

Bohaté skúsenosti

Individuálny prístup

  Sídlo firmy:
  Dvorkinova 14, Košice 140 22