Kto sme

Našim cieľom je dodávať projekty VČAS a v požadovanej KVALITE pri využití klientsky vyhovujúceho prostredia pre optimálne VYHODNOCOVANIE ZÍSKANÝCH DÁT na základe zadaného algoritmu. 

Riešite konkrétny projekt? Jednoducho nám pošlite vašu otázku na

 

Za firmou stoja konkrétni ľudia:

Ing. Kamil Parkányi
Konateľ spoločnosti Uniteq s.r.o.
Vedúci tímu spolupracovníkov

Náš tím skúsených profesionálov skvele ovláda:

 

  • programovacie jazyky: C, C++, C#, Fortran, Python
  • programovacie prostredie: Microsoft Visual Studio, Photon AB (QNX), WinCC, Control Web
  • web: php, html, css, javascript, webservice, Ajax, CSP Page
  • databázy: Postgresql, mysql, Oracle, Watcom SQL
  • komunikácie: sériové, sieťové (IP/TCP, IP/UDP)
  • mikro-procesory: PIC, Arduino
  • matematické modely zložitých technológií
  • PLC: Simatic, Allen-Bradley, nV Controller (Toshiba)